PODMÍNKY SLUŽBY

PODMÍNKY SLUŽBY

 

PŘEHLED

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem něčeho od nás se účastníte naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně dalších podmínek a zásad. odkazované zde a/nebo hypertextové odkazy. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, kupujícími, obchodníky a/nebo poskytovateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky. Přístupem nebo používáním jakékoli části tohoto webu souhlasíte s těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné služby. Pokud tyto podmínky služby představují nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu budou také podléhat podmínkám služby. Nejnovější verzi Všeobecných obchodních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na web po zveřejnění změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován společností Shopify Inc. Poskytují nám platformu online elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 – PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Přijetím těchto podmínek služby prohlašujete, že jste dosáhli alespoň plnoletosti ve státě nebo provincii, ve které bydlíte, nebo plnoletosti ve státě nebo provincii, ve které sídlíte, a souhlasíte s používáním tohoto webu. kteroukoli z vašich nezletilých vyživovaných osob.
Nesmíte používat naše produkty k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům a při používání Služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nikoli výhradně, zákonů o autorských právech).
Je zakázáno přenášet červy, viry nebo destruktivní kód.
Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení Služeb.

ODDÍL 2 – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu z jakéhokoli důvodu.
Berete na vědomí, že váš obsah (nezahrnující informace o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může (a) být přenášen prostřednictvím různých sítí; a (b) změny za účelem splnění a shody s technickými požadavky propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu po síti vždy zašifrovány.
Souhlasíte, že bez našeho výslovného písemného povolení nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, distribuovat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby, přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webové stránce, která Službu poskytuje. .
Nadpisy použité v této smlouvě slouží pouze pro pohodlí a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost, pokud informace dostupné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na této stránce slouží pouze pro obecné informace a nemělo by se na ně spoléhat ani je používat jako základ pro výhradní rozhodnutí bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na této stránce je na vaše vlastní riziko.
Tato webová stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a slouží pouze pro informační účely. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah stránek, nejsme však povinni aktualizovat informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat jakékoli změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah).
Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (POKUD JE TO VHODNÉ)

Některé produkty nebo služby jsou dostupné pouze online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi zásadami vracení.
Udělali jsme vše pro to, abychom barvy a obrázky našich produktů na prodejně zobrazovali co nejpřesněji. Nemůžeme zaručit, že jakákoli barva na monitoru vašeho počítače bude přesná.
Vyhrazujeme si právo, ale nemáme žádnou povinnost, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli zastavit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka na tento web pro jakýkoli produkt nebo službu je neplatná tam, kde je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které zakoupíte nebo získáte, splní vaše očekávání nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.

ODDÍL 6 – PŘESNOST ÚDAJE O ÚČTU A ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli námi zadanou objednávku. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit zakoupené množství na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané na stejném zákaznickém účtu nebo pomocí stejného zákaznického účtu, stejné kreditní karty a/nebo stejné fakturační a/nebo dodací adresy. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se vás pokusit upozornit pomocí e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky zadané prodejci, prodejci nebo distributory podle našeho výhradního uvážení.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné údaje o nákupu a fakturaci. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísla kreditní karty a data vypršení platnosti, abychom mohli zpracovat vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách vrácení.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ VYBAVENÍ

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemáme kontrolu ani nemáme kontrolu nebo vstup.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez jakékoli záruky, prohlášení nebo podmínek a bez jakéhokoli schválení. Nepřebíráme žádnou odpovědnost v souvislosti s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Vaše používání volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím Stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a musíte se ujistit, že rozumíte a souhlasíte s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran.
V budoucnu můžeme také nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby budou také podléhat těmto smluvním podmínkám.

ODDÍL 8 – TŘETÍ POJMY ODKAZY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší Služby mohou obsahovat materiál od třetích stran.
Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme odpovědní za zkoumání nebo hodnocení jejich obsahu nebo přesnosti a nepřebíráme žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Nejsme zodpovědní za žádné škody nebo újmy související s nákupem nebo používáním jakéhokoli zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakékoli jiné transakce související s jakoukoli webovou stránkou třetí strany. Před provedením jakékoli transakce si pečlivě přečtěte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte. Jakékoli stížnosti, nároky, obavy nebo otázky týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.


ODDÍL 9 – PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost předložíte určitá konkrétní podání (například podání nabídek) nebo zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „Komentáře“) bez naší žádosti, souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakýchkoli médiích jakékoli komentáře, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zacházet s jakýmikoli Komentáře jako s důvěrnými; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který je podle našeho výhradního uvážení nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto podmínky služby, ale my jsme není povinen sledovat, upravovat nebo odstraňovat. .
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporušují žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, práva na soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačné nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály a nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než za sebe nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za jakékoli komentáře, které učiníte, a jejich přesnost. Nejsme zodpovědní za žádné komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ODDÍL 10 – OSOBNÍ ÚDAJE

Odeslání vašich osobních údajů prostřednictvím obchodu podléhá našim zásadám ochrany údajů. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A NEPŘESNOSTI NA NAŠICH STRÁNKÁCH

nebo služba může příležitostně obsahovat informace, které mohou obsahovat typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí týkající se popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, dodacích lhůt a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné bez předchozího upozornění (včetně zadání objednávky). .
Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo opravovat jakékoli informace obsažené ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Konkrétní datum aktualizace nebo aktualizace, které není ve Službě ani na žádné související webové stránce použito, znamená, že všechny informace ve Službě nebo jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů uvedených v podmínkách služby nesmíte používat stránky ani jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby prováděly nezákonné činy nebo se na nich podílely; (c) porušovat jakýkoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpis, pravidlo, zákon nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, pomlouvat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnostního původu nebo zdravotního postižení; f) předkládání nepravdivých nebo zavádějících informací; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který může nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spam, phishing, pharm, pretexting, spidering, crawling nebo scraping; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení zakázaného použití. (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení zakázaného použití. (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení zakázaného použití.

ODDÍL 13 – PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky získané používáním Služby budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že můžeme Službu čas od času na dobu neurčitou odstranit nebo Službu kdykoli ukončit bez upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou poskytovány prostřednictvím Služby (kromě případů, které jsme výslovně uvedli) jsou vám poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“, bez záruky nebo podmínek jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných. včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušitelnosti.
přenášeny nebo jinak zpřístupňovány prostřednictvím služby, i když jsou o své možnosti informovány. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, omezíme naši odpovědnost v takových státech nebo jurisdikcích na maximální rozsah povolený zákonem.

ODDÍL 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit wacistores a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, kteří budou bez jakýchkoli nároků nebo požadavků, včetně přiměřených poplatky za právní zastoupení, provedené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - VOLBY

V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto podmínek považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou. Takové stanovení těchto podmínek služby neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Závazky a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto podmínek služby, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a vy budete nadále odpovědní za všechny splatné částky. do data ukončení; a/nebo vám může odmítnout přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 – CELÁ SMLOUVA

Naše opomenutí uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení obsažené v těchto podmínkách služby neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla, které zveřejníme na těchto stránkách nebo v souvislosti se službou, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, přičemž nahrazují všechny předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy. , ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakékoli předchozí verze podmínek služby).
Nedorozumění ve výkladu těchto smluvních podmínek nelze vykládat v neprospěch zpracovatele.

ODDÍL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, na základě kterých vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Spojeného království.

Zákazníkům bude doprava účtována pouze jednou (včetně vrácení); Zákaz doplňování zásob bude spotřebitelům účtovat poplatky za vrácení produktu.

ODDÍL 19 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, upravit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat naše webové stránky, zda nedošlo k nějakým změnám. Pokračující používání nebo přístup k naší webové stránce nebo službě po zveřejnění změn těchto všeobecných podmínek znamená přijetí změn.


ODDÍL 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE
Dotazy týkající se podmínek služby zasílejte na adresu [email protected]